Chính sách thanh toán

colostrum.animus.com.vn chấp nhận hình thức thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:
Số tài khoản: 18141230001
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – SCB
Chi nhánh: Chi nhánh Cồng Quỳnh
Chủ tài khoản: CÔNG TY CP ANIMUS VIỆT NAM
Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN – <<SỐ ĐIỆN THOẠI>>
Sau khi chuyển khoản vui lòng thông báo với nhân viên tư vấn qua email: info@animus.com.vn hoặc gọi tới số: 0838 288 988 để xác nhận về khoản tiền.
colostrum.animus.com.vn chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.