Armacura – Quy trình sản xuất đảm bảo Chất Lượng châu Âu.

Có hai phương thức sản xuất khác nhau để chế biến Sữa non: Phương pháp thanh trùng và phương pháp lọc vi sinh / vô trùng. Sự khác biệt là gì?

Trong phương pháp thanh trùng tiêu chuẩn, nhiệt được sử dụng để giải phóng thành phẩm khỏi bất kỳ vi khuẩn nào. Điều này gây giảm hoặc biến tính một số thành phần như Immunoglobulin.

Đối với Amacura, phương pháp lọc vi sinh và vô trùng nhẹ nhàng hơn được ứng dụng, đây cũng là phương pháp sản xuất được sử dụng trong kỹ thuật sinh học và bảo quản tất cả các thành phần từ nguyên liệu thô. Không cần thêm phụ gia như hóa chất. Phòng thí nghiệm và các mẫu cấy đặc biệt được sử dụng để tách casein (khử men). Nó là một quá trình hoàn toàn mang tính vật lý học. Cách nhẹ nhàng này giữ nguyên hoạt tính sinh học khổng lồ của sản phẩm tự nhiên. Sữa non ở trạng thái thô tự nhiên chứa khoảng 10% chất béo và sẽ không thích hợp để làm thức ăn cho con người. Chất béo và casein cần được loại bỏ và whey protein được cô đặc lại. Sản phẩm cuối cùng có nồng độ các thành phần hoạt tính cao